Każdy projekt informatyczny składa się z trzech elementów składowych: czasu, zakresu oraz budżetu. W wyniku ich współdziałania powstaje jakość projektu. Przyjrzyjmy się w jaki sposób możemy świadomie wpływać na osiąganą jakość oraz jak ją maksymalizować.

Wspomniane wyżej elementy tworzą tzw. trójkąt projektu, bądź też trójkąt ograniczeń. Ograniczenia wynikające z nazwy możemy interpretować na kilka sposobów.

Każdy element trójkąta jest ze sobą ściśle powiązany. Zmieniając jeden element wpływamy na pozostałe. Nie możemy skrócić czasu realizacji projektu bez zmniejszenia jego zakresu, bądź zwiększenia budżetu jeśli nie chcemy stracić na jakości. Ograniczenie to działa w każdym kierunku.

Planując każdy parametr projektu musimy pamiętać o wspomnianej zależności. Nie możemy niezależnie określić każdego parametru licząc, że w rezultacie otrzymamy projekt wysokiej jakości. Podczas planowania należy wybrać dwa elementy, które mają dla nas najwyższy priorytet. To one wskażą nam wartość brakującego parametru. Jeśli mamy określony zakres oraz czas realizacji projektu możemy oszacować ilość pracy, która będzie konieczna do jego wykonania. To z kolei pozwoli odpowiedzieć na pytanie ile osób będzie trzeba zaangażować w projekt, aby wykonać go w założonym czasie. W efekcie zestawienia obu uzyskanych czynników możemy określić koszt potrzebny do realizacji projektu.

W chwili niezależnego określenia wszystkich parametrów możemy być pewni jednego, albo stworzony projekt będzie działał w sposób niewłaściwy, albo jego realizacja będzie zbędnie rozciągnięta w czasie. W obu przypadkach ucierpi jakość realizacji.

Wiedząc na czym polega trójkąt ograniczeń powinieneś Czytelniku pamiętać, aby podczas poszukiwania wykonawcy podać oba priorytetowe parametry, dzięki temu wszystkie otrzymane oferty będę uwzględniały te same warunki realizacji. W większości zapytań podawany jest jedynie zakres prac, przez co wykonawca ma utrudnioną wycenę – pojawia się podstawowe pytanie czy lepiej zaproponować dłuższy czas realizacji i niższy koszt, czy może wyższy koszt, a krótszy czas. Problem w tym, że wykonawca nie wie co ma dla nas większe znaczenie.

PS. Kilka dni temu na Facebooku znalazłem zdjęcie, które idealnie obrazuje problematykę trójkąta ograniczeń, oto ono: